Představujeme službu RAYLINK

Představujeme službu RAYLINK

RAYMO IS NOW CONNECTED

Systém RAYLINK umístěný na nosičích TORPEDO poskytuje telemetrické údaje a informace o stavu systému do cloudového prostoru, kde k nim mají přístup zákazníci i servisní střediska. Zákazníci mohou využívat výhod systému pro správu strojového parku a získávat podrobné pracovní výkazy a údaje o stavu zařízení, jako je například živá poloha GNSS + záznamy o minulém provozu, aktuální konfigurace stroje (připojené napájecí kazety, žací ústrojí), sériová čísla, verze SW, provozní hodiny, režimy systému a informace o baterii (stav nabití, kondice, počet cyklů...). Tyto údaje lze převést do pracovních sestav.

K rozhraní RAYLINK lze přistupovat přes počítač nebo mobilní zařízení.

Souhlasím se vším